Festivalski tim

Direktor
Andraš Urban

Selekcija programa festivala
Dezire tim

Glavni koordinator
Đula Francia

Tehnički koordinatori
Atila Uri

Kancelarija festivala
Lenke Šabić (press, marketing)
Henrieta Lazić (finansije)
Viktoria Kresanko (organizacija)

Publika
Lenke Šabić, Tatjana Kiš Čegar

Prodaja ulaznica
Stela Renčenji Vajda

Design, Layout
Viktoria Kresanko

PR, društveni mediji
Hajna Tot

Saradnici
Andrea VerebešBoris KučovDavid BubošDejan VujinovićGabor MesarošKristina Jakovljević, Robert LenardŽofija SerdaTimea Filep  

Tehnički saradnici
Andrea ČontiErik AstalošJudit BertalanŠandor Botond KeriSaša BukvićViktorija Rideg   

Prevod i lektura
Hajna Tot, Ida Boka, Kristina Orovec, Petra Bakoš, Robert Lenard, Vesna Priboj

Video-dokumentacija
DINOVIZIJA

Fotograf festivala
Edvard Molnar

Volonteri
Armand BičkeiDavid PletikosićEster KerešiFani PinterLeda LajkoMelinda Futo, Patricija SalajiReka Doroća Sabo, Reka Đurkovič, Sabolč Kozma, Violeta VašZoltan BagdalŽigmond Tolnai i ostali

Templates title